Bakgrunnsjekk – tredjepartsverifikasjon

Bakgrunnssjekk innebærer å kontrollere riktigheten og gyldigheten av påstander fremsatt i CV, søknad og annen dokumentasjon i forbindelse med en rekrutteringsprosess. Det er med andre ord en kilde til å bekrefte eller avkrefte informasjon. Stemmer det kandidaten sier eller ikke? Hva er det som eventuelt ikke stemmer?

Hensikten er å få et best mulig bilde av en jobbsøkers historikk. Dette gjelder også å avdekke misforståelse og ubevisste feil hos søkere, og hjelpe kandidaten til å se sin egen CV og søknad med et kritisk blikk. Uten en fast mal for CV vil det alltid være rom for skjønn og personlig tolkning. Bakgrunnssjekk kan avdekke slike personlige tolkninger, og gi et riktigere bilde av hvem kandidaten er.

Kontakt oss for bestilling av bakgrunnsjekk av fremtidige medarbeidere innen dokumentkontroll, LCI eller for annen informasjon. Kontakt på telefon: 51 67 18 88 eller send e-post til staff(@)evidens.no

Send E-post