Supporttjenester

Evidens’ supporttjenester er tjenester som skaper større verdi for din bedrift, eller for deg som person. Bakgrunnssjekk er en tredjeparts verifikasjon; altså en kvalitetssikring som frigir interne ressurser hos dere.

Temamøter retter oppmerksomheten mot eventuelle problemområder i bedriften. Slike møter åpner for diskusjon hvor en lærer å se på egne rutiner med nye øyne. Kanskje kan bedriftens ressurser anvendes på en annen måte enn slik man er vant til, eller faste rutiner endres. En diskusjon av denne typen kan resultere i en ny start, og være et springbrett til forbedringer.

Faglige spørsmål innen dokumentkontroll eller LCI er en tjeneste man kan abonnere på. Bedriftens fagpersonell kan kontakte oss for hjelp og veiledning. Tjenesten kan også innebære kjøp av konsulenttimer, også til bedriftens egne ansatte – et behov som kan oppstå ved nedbemanning eller i en oppstartsfase.

Send E-post

Support