LCI – Senior Dokumentkontroll

Målgruppe:
Kurset passer både for dokumentkontrollere, Senior dokumentkontrollere og ingeniører som skal jobbe med LCI, samt de som allerede jobber med LCI.

Formål:
Kurset skal gi den enkelte deltager et teoretisk grunnlag innen LCI. Vi belyser praktiske problemstillinger, og hva dokumentkontroll er, hva LCI er, hva forskjellen mellom dem samt hvilke ansvar og oppgaver disse innebærer. Vi ser på typiske kundekrav, standarder, LCI-syklusen, faglige uttrykk, formater, systemer, maler, tagnummerering, milepæler, oppfølging og status. Deltaker vil etter endt kurs ha en god forståelse av LCI-funksjonen, og de oppgaver som ligger i funksjonen. Likeledes vil man etter endt kurs ha mulighet til å sertifisere seg, ved å ta en skriftlig eksamen.

Språk: Norsk

Eksamen: Etter endt kurs vil ha mulighet til å ta en skriftlig eksamen for sertifisering.

Kursbevis : Alle som har fullført kurset vil få kursbevis.

Sted: Evidens A/S, Plattformvegen 6, 4056 Tananger

Tid:

  • Dato:
    • 20.-21. mars 2019, eller
    • 10.-11. september 2019
  • Klokkeslett: Dag 1: 09.00-15.00 – Dag 2: 09.00-12.00

Varighet: 6 timer + eksamen

Pris pr deltaker: 3800,- Ekskl. reise- og oppholdsutgifter.
Pris pr deltaker eksamen: 2300,- (valgfritt)

Kurset holdes av: Ninna Ravn, daglig leder i Evidens A/S med over 20 års erfaring innen dokumentkontroll.

For ytterligere informasjon, ring oss 51 67 18 88 eller send e-post til course(a)evidens.no