Dokumentkontroll

Målgruppe:
Passer for dokumentkontrollere med kort eller noe erfaring fra arbeid med administrativ og/eller teknisk dokumentasjon, som mangler formell teoretisk opplæring, og kjennskap til forskjellige krav, standarder, guidelines/retningslinjer, innhold og bruksområder.

Formål:

Kurset skal gi den enkelte deltaker et faglig grunnlag innen teknisk dokumentasjon og belyse praktiske problemstillinger. Deltaker vil etter endt kurs ha en god forståelse for dokumentkontroll og ulike former for behandling av dokumentasjon. I kurset vil det gjennomgås typiske krav, standarder, guidelines, prosedyrer, nummereringer, registrering, distribusjon, rapportering, revisjonsoppfølgning og -status, samt forskjellige dokumenttyper gjennom de ulike prosjektfaser, frem til sluttdokumentasjon og arkivering. Vi belyser grensesnitt mot LCI og dokumentkontroll.

Videre vil vi se nærmere på behandling av leverandørdokumentasjon, herunder MRL og oppfølging av dem, tredjeparts-/verifikasjonsdokumentasjon, interface, faglige uttrykk, dokumentkontrollverktøy, e-room og sikkerhet. Hele spekteret av dokumentkontroll dekkes slik at din kompetanse styrkes.

Språk: Norsk

Kursbevis: Alle som har fullført kurset vil få kursbevis.

Sted: Evidens A/S, Plattformvegen 6, 4056 Tananger

Tid:

  • Dato: 12 – 13 mars 2019
  • Dato: 8 – 9 oktober 2019
  • Klokkeslett: Dag 1: 09.00-15.00 – Dag 2: 09.00-15.00

Varighet: 12 timer

Pris pr deltaker: 7500,- Ekskl. reise- og oppholdsutgifter  

Kurset holdes av: Ninna Ravn, daglig leder i Evidens A/S med over 20 års erfaring innen dokumentkontroll.      

For ytterligere informasjon, ring oss på 51 67 18 88 eller send e-post til course(a)evidens.no

Påmelding