Karrierestigen

Krav til Junior dokumentkontroller

 • Det kreves minimum 3 års avsluttet videregående skole
 • 42 timers grunnkurs i dokumentkontroll og praktisk trening i bruk av dokumentkontrollverktøy
 • 0-3 års erfaring innen dokumentkontroll
 • Gode engelsk- og norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • God IT- / IS-kunnskap og erfaring med ulike og relevante IT-systemer, inkludert Microsoft Word, Excel og PowerPoint
 • Kjennskap til typiske kundekrav for dokumenthåndtering, maler, nummerering, formater, MDL
 • Serviceinnstilling og utpreget ordenssans
 • Lagspiller

Krav til en Dokumentkontroller

 • Det kreves minimum 3 års avsluttet videregående skole
 • Intensivkurs nivå 1 i LCI / dokumentkontroll, eller tilsvarende kurs innen dokumentkontroll
 • 4-7 års erfaring innen dokumentkontroll
 • Gode engelsk- og norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • God IT- / IS-kunnskap og erfaring med relevante IT-systemer (inkl. Microsoft Word, Excel og PowerPoint)
 • Erfaring i bruk av dokumenthåndteringssystemer
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Kjennskap til typiske kundekrav innen dokumentasjon, herunder tagnummerering
 • Kjennskap til gjeldende standarder for dokumenthåndtering
 • Serviceinnstilling og utpreget ordenssans
 • Lagånd

Krav til en Senior Dokumentkontroller

 • Utarbeide prosedyrer for DCC; kundekrav, spesifikasjoner
 • Være kjent med gjeldende standarder og lover, og vite hvor denne informasjon kan hentes/skaffes
 • Ha god kjennskap til LCI og terminologien rundt dette
 • Skal kunne utføre alle arbeidsoppgaver i DCC, som registrering, arkivering, distribuering, søking og gjenfinning av både teknisk og administrativ dokumentasjon
 • Skal kunne veilede dokumentoppfølgere i deres arbeid i DCC
 • Ha forståelse og kjennskap til oppbygging av arkiv og gjenfinning
 • Ha god kjennskap til elektroniske registreringssystemer
 • Ha god kjennskap til arkivnøkler og dokumentnummerering
 • God kjennskap til internett, e-post, mappestrukturer og annen elektronisk lagringsform
 • Ha kjennskap til og forståelse for manuelle arkiv så vel som elektroniske arkiv
 • Må ha kjennskap til andre avdelingers og disipliners oppgaver
 • Lagånd

Krav til en LCI coordinator

 • Det kreves normalt høyere utdanning (1-3 års utdanning utover videregående skolenivå)
 • Minimum 10 års dokumentkontrollerfaring
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • God kommunikasjonevne
 • God IT-/IS-kunnskap og erfaring med ulike og relevante IT-systemer (inkl. Microsoft Word, Excel og PowerPoint)
 • Erfaring i bruk av dokumenthåndteringssystemer
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • God kjennskap til typiske kundekrav innen dokumentasjon herunder tag- nummerering
 • God kjennskap til gjeldende standarder for dokumenthåndtering
 • Erfaring med utarbeidelse av LCI-plan/-strategi
 • Erfaring med og kjennskap til registrering i kunders Document Management System
 • Erfaring med oppfølging av både interne og eksterne dokumenter og av både kunde- og leverandørdokumentasjon

I enkelte tilfeller kan manglende formelle kvalifikasjonskrav kompenseres med lang og relevant dokumentkontrollpraksis, kombinert med relevant videreutdanning og kurs.